dobry prawnik Katowice

Aktualności

Kontakt: 514 131 447

Odpowiedzialność zarządcy drogi – wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

Odpowiedzialność zarządcy drogi za szkody powstałe z jej nieprawidłowym utrzymaniem od dawna znana jest i niekwestionowana w orzecznictwie sądowym. Dlaczego zatem wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, przyznający poszkodowanemu od zarządcy – Gminy Poraj, z tytułu nieprawidłowego utrzymania drogi, zadośćuczynienie w wysokości 600.000,00 zł wartym jest wzmianki? Orzeczenie to dotyczy zadośćuczynienia, a zatem sąd orzekał o... czytaj więcej

Zmiany w postępowaniu cywilnym - lipiec 2013 r.

Ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wprowadzono istotne zmiany w zakresie warunków formalnych pism wszczynających postępowanie sądowe. Od 7 lipca 2013 r. powód będący osobą fizyczną zobowiązany będzie do podania odpowiednio – swojego numeru PESEL lub NIP albo też, w innym przypadku numeru KRS, a w jego braku numeru NIP lub posiadanego numeru w innej ewidencji. Obowiązek ustalenia tych... czytaj więcej