dobry prawnik Katowice

Aktualności

Kontakt: 514 131 447

Ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wprowadzono istotne zmiany w zakresie warunków formalnych pism wszczynających postępowanie sądowe. Od 7 lipca 2013 r. powód będący osobą fizyczną zobowiązany będzie do podania odpowiednio – swojego

numeru PESEL lub NIP albo też, w innym przypadku numeru KRS, a w jego braku numeru NIP lub posiadanego numeru w innej ewidencji. Obowiązek ustalenia tych danych w stosunku do strony pozwanej ciąży natomiast na sądzie rozpoznającym sprawę. Regulacja ta zapobiec ma błędnemu oznaczaniu stron procesu i następującej po nim egzekucji roszczeń, w związku z przypadkami, gdy takowe działania prowadzone były przeciwko osobom, których imiona i nazwiska były jedyną cechą wspólną z rzeczywiście zobowiązanymi. Zmiany objęły również uprawnienia dłużników w zakresie postępowania egzekucyjnego. Z pełnym tekstem ustawy zapoznać się można korzystając z łącza: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet