dobry prawnik Katowice

Anna Mędrek - Adwokat

Kontakt: 514 131 447

O mnie

Wykonuję zawód adwokata na podstawie wpisu na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Katowicach. Ukończyłam również w 2009 roku studia podyplomowe z zakresu Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Konsorcjum Prawników Śląskich: https://www.konsorcjumprawnikowslaskich.pl/

Jestem laureatem plebiscytu "Orły Prawa": https://www.orlyprawa.pl/profile-146769-kancelaria-adwokacka-anna-medrek

Dotychczas zdobyte doświadczenie w toku występowania w charakterze obrońcy w procesach karnych i pełnomocnika w postępowaniu cywilnym i administracyjnym pozwala mi na opracowanie strategii postępowania indywidualnie dobranej do okoliczności danej sprawy.

Mój sposób na osiągnięcie założonego rezultatu wyraża się w idei, którą kieruję się niezmiennie przy podejmowaniu nowych wyzwań, uzupełniając ją o przejrzyste zasady współpracy z Klientami:

  • profesjonalizm
  • rzetelność
  • kreatywność

Prawo do wykonywania zawodu adwokata przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie przewidziane w pragmatykach zawodowych kryteria w zakresie wykształcenia i praktycznych umiejętności, potwierdzane pozytywnym wynikiem państwowego egzaminu zawodowego. Samo uprawnienie do przystąpienia do końcowego egzaminu uzależnione jest m.in. od spełnienia kryteriów stażu pracy lub – jak w moim przypadku – pozytywnym wynikiem trzyletniej aplikacji, w trakcie której nasze umiejętności były wielokrotnie weryfikowane nie tylko przez adwokatów lub radców prawnych, ale również przez prokuratorów, sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Wszystko to, pomijając samo doświadczenie zawodowe, stanowi rękojmię profesjonalizmu i rzetelności wykonywanych przez moją osobę czynności.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem wykonywanych czynności i zasadami współpracy