dobry prawnik Katowice

Oferta

Kontakt: 514 131 447

Zasady wyceny zleceń

W tym dziale pragnę zaprezentować sposoby dokonywanej wyceny zleceń, obalając jednocześnie najczęstszy mit powstrzymujący od skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata – barierę wysokiej ceny usługi świadczonej przez profesjonalnego prawnika.

Wycena, w oparciu o zasady zamieszczone poniżej, dokonywana jest bezpośrednio na spotkaniu w Państwa sprawie lub też, w niektórych przypadkach, po wstępnej analizie otrzymanych od Klienta informacji i materiałów. Do momentu przedstawienia wyceny Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z jej dokonaniem.

Jaki jest zatem koszt świadczonych przeze mnie usług?

Na pytanie to nie sposób odpowiedzieć jednym zdaniem, gdyż cena ta ustalana jest indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki sprawy, rodzaju współpracy i charakteru wykonywanych usług.