dobry prawnik Katowice

Siedziba Kancelarii

Kontakt: 514 131 447

ul. Jana Kochanowskiego 12a/6, 40-035 Katowice

Siedziba mojej Kancelarii znajduje się w centrum województwa – Katowicach – miejscu o największym natężeniu życia gospodarczego.

Tutaj też płożone są główne organy wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Biuro Kancelarii zlokalizowane jest w centrum miasta Katowice - w lokalu położónym przy ul. Jana Kochanoskiego 12a/6.

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem wykonywanych czynności i zasadami współpracy