dobry prawnik Katowice

Specjalizacje

Kontakt: 514 131 447

Dlaczego adwokat?

Adwokat jest zawodem zaufania publicznego realizującym na rzecz swoich Klientów szeroki zakres usług określanych mianem pomocy prawnej. Wysokie standardy w zakresie wiedzy prawniczej, umiejętności jej praktycznego wykorzystania oraz poziomu etycznego stawiane przed kandydatami do jego wykonywania gwarantują najwyższą jakość usług świadczonych przez przedstawicieli adwokatury.

W pełni profesjonalna, wielopoziomowa analiza problemu oraz kreatywne poszukiwanie metod jego rozwiązania w oparciu tak o posiadane doświadczenie jak i metodykę działania umożliwia znalezienie rozwiązania najlepszego dla Klienta.

Oferta

Idea ta, w połączeniu z dbałością o klarowne zasady współpracy pozwoliła mi na stworzenie nowoczesnej, szerokiej a jednocześnie dopasowanej do potrzeb Klientów oferty usług prawnych.

  • udzielanie porad i sporządzanie opinii
  • zastępstwo prawne zarówno przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej wszystkich typów i instancji jak i we wszelkich sprawach pozasądowych, negocjacyjne,
  • opracowanie dokumentacji, formularzy, wniosków, projektów,
  • sporządzanie opinii prawnych


we wszystkich rodzajach spraw w ramach stałej i jednorazowej pomocy prawnej.

W celu przybliżenia profilu wykonywanych przez moją osobę czynności zapraszam do dalszej lektury niniejszej strony, gdzie przedstawiam wybór i krótką charakterystykę najczęściej spotykanych spraw. Jeżeli w poniższym zestawieniu brak jest Państwa sprawy – zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią w Katowicach. Jestem pewna, iż będę w stanie przedstawić skuteczne rozwiązanie.