dobry prawnik Katowice

Stała obsługa prawna

Kontakt: 514 131 447

Stała obsługa prawna

Poza standardowymi opcjami istnieje również możliwość przygotowania indywidualnego pakietu, w oparciu o zapotrzebowanie określone na podstawie dotychczasowej współpracy.

Po wykonaniu każdego zadania w ramach pakietu Klient informowany jest o poświęconym wymiarze czasu pracy kancelarii i czasie przysługującym do wykorzystania. Rozwiązanie to pozwala na najbardziej efektywne zarządzanie kosztami usług prawnych, a korzystanie z tego modelu współpracy ma wiele dodatkowych zalet, o których poniżej.

 

Zalety stałej obsługi prawnej

  • pełna dyspozycyjność kancelarii w ramach wybranego pakietu godzinowego,
  • możliwość wykonywania czynności u Klienta,
  • czas liczony jest wyłącznie za wykonywanie działań w sprawie,
  • w przypadku sporu sądowego wynagrodzenie za zastępstwo prawne płatne jest dopiero po rozstrzygnięciu postępowania,
  • opłata jest niezależna od przedmiotu zlecanych czynności.


1. Podane ceny usług adwokackich podlegają zwiększeniu o podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Stawki określone wyżej stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Podane ceny usług nie obejmują kosztów wyjazdu poza siedzibę Kancelarii oraz opłat sądowych i skarbowych (wydatki i opłaty).