dobry prawnik Katowice

Zasady współpracy

Kontakt: 514 131 447

Przejrzyste zasady - profesjonalne usługi

Uważam, iż przejrzyste zasady relacji między Klientem a jego prawnikiem - pełnomocnikiem / obrońcą są niezbędnym elementem budowania stosunków opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Przekłada się to nie tylko na dobrą atmosferę współpracy ale również – na skuteczność podejmowanych działań.

Dążąc do zapewnienia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi podstawowych warunków realizacji zleceń:

  • Przyjęcie każdego zlecenia, jego warunki, terminy i ewentualne dodatkowe uzgodnienia, potwierdzane są zawsze w formie pisemnej.
  • W toku świadczenia usług informacje o planowanych działaniach jak i ich wyniku przekazywane są na bieżąco. O każdym istotnym zdarzeniu w prowadzonej sprawie Klient informowany jest w ciągu 24 godzin.
  • Wynagrodzenie płatne jest wyłącznie w przypadkach określonych w Zleceniu.
  • Zapłata wynagrodzenia dokonywana jest wyłącznie na podstawie prawidłowo sporządzonego i przekazanego Klientowi dokumentu księgowego – faktury VAT.

 

Zasady współpracy