dobry prawnik Katowice

Usługa jednorazowa

Kontakt: 514 131 447

Usługa jednorazowa

a) W przypadku spraw sądowych, koszt usługi podlega określeniu zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Warto zaznaczyć, iż pozytywne rozstrzygnięcie sprawy sądowej oznacza również obowiązek zwrotu na rzecz reprezentowanego Klienta kosztów adwokata w co najmniej minimalnej wysokości określonej w w/w rozporządzeniu. 

b) Porady prawne
.

c) W przypadku:

  •  opinii prawnych udzielanych  na piśmie z analizą stanu faktycznego sprawy,
  •  postępowania administracyjnego, pojednawczego,
  •  sporządzania projektów aktów prawnych, umów,
  •  zastępstwa prawnego przed osobami trzecimi i organami,

podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest czas potrzebny na wykonanie danego zadania.

 

1. Ceny usług adwokackich podlegają zwiększeniu o podatek VAT według obowiązującej stawki.
2. Stawki określone wyżej stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Podane ceny usług nie obejmują kosztów wyjazdu poza siedzibę Kancelarii oraz opłat sądowych i skarbowych (wydatki i opłaty).