dobry prawnik Katowice

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kontakt: 514 131 447

 

Prawo rodzinne to szeroka gałąź prawa obejmująca zarówno sprawy dotyczące stosunków między małżonkami , między rodzicami a dziećmi , jak również materii związanej z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych, związanych z adopcją, opieką , kuratelą , czy też dotyczących władzy rodzicielskiej i powiązanych z tym wszystkim spraw majątkowych. Sprawy te, nie należą dla ich uczestników do łatwych, dlatego też polecanym jest korzystanie z pełnomocnika dysponującego obiektywnym spojrzeniem na całą sytuację.


W zakresie działalności Kancelarii prowadzone są następujące sprawy należące do prawa rodzinnego i opiekuńczego:

Rozwiązanie małżeństwa

 • separacja na wniosek małżonka , czy też zgodny wniosek obu stron,
 • rozwód z orzekaniem bądź bez orzekania o winie stron
 • prowadzenie spraw rozwodowych wraz z dochodzeniem roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci lub jednego z małżonków
 • prowadzenie spraw rozwodowych wraz z podziałem majątku
 • unieważnienie małżeństwa
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

 

Sprawy alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej

 • sądowe dochodzenie alimentów na rzecz dzieci / względnie/ małżonków
 • pozwy o podwyższenie /względnie/ obniżenie wysokości obowiązku alimentacyjnego
 • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • przyznanie /pozbawienie / ograniczenie/zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów

 

Pochodzenie dziecka

 • ustalenie ojcostwa / macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • unieważnienia uznania dziecka
 • zmiana nazwiska

 

Sprawy związane z adopcją , opieką, kuratela

 • przysposobienie
 • ustanowienie opieki
 • całkowite/ częściowe ubezwłasnowolnienie
 • ustanowienie kuratora

 

Sprawy Majątkowe

 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie nierównych dorobków w majątku wspólnym
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty
 • majątkowe ustroje małżeńskie
 • zniesienie wspólności ustawowej